Informatie over     ons werk

 

        E-mail adres 

 

stichting-humanity@live.nl

 

 

         Telefoon

  06-15418204

 

    K.v.k NR.  24347277             Te Rotterdam

 

bank abn-amro

529775891

Te Rotterdam

 

 

  Redactie stukken  

 

 

 Persoonlijke    verhalen   

 

 

  Sponsors

 

 

  Tegen Elke Prijs

 

  Wegwerp Mensen

 

 

 Gedeelde Liefde Gedeelde Haat 

 

  Hoezo gelijkerechten ?

 

 

  Mijn leven geleefd 

 

 

 Onder het zwijgen is de schreeuw om hulp groot   

 

 

       Pas Syndroom 

 

 

         Gelles nieuws    

 

Blijf Van Mijn Lijf Huis Voor Mannen

Wie zijn we?

In 2003 hebben wij het eerste Blijf van mijn Lijfhuis voor mannen opgericht. Door contact met slachtoffers kwamen we erachter dat er geen hulpgroepen of opvang was voor mishandelde mannen. Daaruit is het idee onstaan om een stichting op te richten.

We zijn een non-profit organisatie en werken zonder subsidie


Wat doen we?

Wij zetten ons in voor mannen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld, al dan niet met kinderen. Dit kan geweld van de partner zijn (zowel mannelijk als vrouwelijk), maar ook in een bredere zin: geweld in huiselijke kring.

En we bedoelen meer dan alleen een klap. Met geweld bedoelen we zowel fysiek als geestelijke mishandeling.


Wat bieden we?

We bieden hulp op maat. Wil je alleen een gesprek, dan kan dat.

Maar we bieden ook opvang op een geheime locatie als dat nodig blijkt.

Tevens helpen we je bij de contacten met andere instanties. Dit door hulpverleners die weten waar ze het over hebben, we zijn allen ervaringsdeskudigen.


Ook mannen zijn mensen

Door deze stichting willen we laten zien dat mannen niet alleen staan. Dat er wel degelijk een luisterend oor bestaat. En dat we helpen waar nodig. Je staat er niet alleen voor.

Als mannen niet leren samen te werken en gezamenlijk naar buiten te komen zal er nooit iets veranderen. Er zijn er echt veel meer als je denkt dus schaam je er niet voor.


De toekomst

Laten we gezamelijk vechten tegen dit onrecht tegenover mannen/vaders en voor een betere toekomst. Want willen wij onze kinderen een dergelijke destructieve samenleving meegeven?

Wij zeggen nee.

Wij vinden dat deze kinderen recht hebben op een toekomst waar man en vrouw gelijke rechten hebben en als wij volwassenen ze dat voorbeeld niet willen geven wie dan wel?


We blijven doorgaan

Stichting-Humanity.nl blijft zeker doorgaan en is ook nooit sprake geweest van een mogelijke sluiting van onze opvang. Ons veilig huis voor mannen blijft open.

Wij zijn de eerste ‘safe house’ voor mannen in het Nederland, en ook één van de eerste ter wereld. Wij hebben nog veel werk te doen, maar wij blijven doorgaan.


Vrijwilligers gezocht!

Wij laten mishandelde mannen niet in de kou staan! Dat kunnen we echter niet alleen. Elke hulp is welkom. Wil je wat doen voor de stichting; praktische zaken regelen, helpen met het schrijven van brieven of iets anders, neem contact op met Nico ten berge: 06-15418204


Sponsors:

We krijgen geen subsidie, dus alle donaties zijn welkom. Financiele bijdragen, maar ook andere donaties zijn welkom.Wil je bijdragen aan de stichting, abn-amrobank  529775891  of neem contact op met Nico ten berge.

                                                      Stichting-Humanity.nl                                                      

 Laatst bijgewerkt: 02-01-2015