Tegen elke prijs.

 

Top

 

Na een eerdere echtscheiding kon Geurt niet meer tegen om alleen te zijn.

Hij miste het dagelijkse zorgen voor en het samenzijn van een gezin.

Alleen is ook niet alles dus liet hij zich inschrijven bij een relatie bemiddelingsbureau.

Daar kreeg hij een reactie waarvan wat hij dacht “een leuke spontane vrouw met kinderen “

En zij zag hem wel zitten als vader voor haar kinderen.

 

Tijdens de eerste ontmoeting al nam zij meteen het initiatief in alles hetgeen Geurt eigenlijk wel overrompelde. Ze stelde toen ook dat ze eigenlijk op de vlucht was voor haar tweede echtgenoot hetgeen Geurt zich wel aantrok en hij wilden haar helpen.

 

Geurt werd in eerste instantie verblind door haar passionele reactie en door het gemis van zijn eerste vrouw  met de kinderen in zijn huidige woning.

Vier maanden later wilde zij ook met hem gaan samenwonen en even leek alles heel mooi voor Geurt.

 

Hij had er geen problemen mee dat haar kinderen extra zorg nodig hadden en stond voor ze klaar zoals een echte vader dat doet.

Zijn jongens hadden wel wat moeite met de strakkere regels maar die waren gewoon nodig voor haar kinderen.

Elf maanden later trouwden ze dan ook ondanks de bezwaren van zijn familie die haar al een beetje doorhadden dat ze niet zo’n aardige dame was als ze zich voordeed.

 

Dat zou ook al heel snel na de bruiloft blijken. Die aardige dame bleek namelijk een ziekelijk jaloerse, doortrapte, egocentrische, aan alcohol en medicijnen verslaafde en hem manipulerend kreng te zijn dat liever lui als moe was en op de vlucht was niet voor haar ex man maar voor de rechterlijke macht.

 

Nog geen maand later schreef Geurt smeekbrieven aan haar om haar te vertellen dat hij van haar houd en dat ze er samen aan moeten werken om de relatie te laten slagen, maar daar wilde ze niks over horen.

De ruzies werden alsmaar heviger en Geurt, die inmiddels door haar gedrag steeds meer het contact met zijn kinderen en familie verloor, was radeloos en had er echt veel voor over om de relatie te laten slagen. Maar niets was goed genoeg voor haar.

 

Twee maanden na de bruiloft was dan ook ineens een zoekactie nodig om Geurt te vinden, die helemaal radeloos en vernederd en na het nemen van een overdosis verdwenen was. Want een leven dat slechts bestond uit ruzie, verwijten, en veel gegooi met spullen door een vrouw die weigerde ook maar enige warmte te tonen dat kon hij niet aan.

 

Misschien zou ze dat wel doorkrijgen naar deze schreeuw om hulp.

Maar niets was minder waar, de ruzies werden alleen maar erger en hij moest maar in z’n eentje hulp zoeken zij projecteerde haar tekortkomingen gewoon op een ander. Aan haar kon het niet liggen en daarbij kwam nog eens dat ze ondanks alles nog een kindje wilde maar dat zo niet zou kunnen omdat Geurt gesteriliseerd was.

 

Als dat niet zou gebeuren dan zou ze wel een ander nemen die daar wel in kon voorzien. Tevens wilde ze dat hij zijn werk als vrijwillige brandweerman op zou geven want ze was zelfs jaloers op elke minuut die hij op de kazerne doorbracht. Hetgeen ook nog meer banen gekost heeft door het gedrag van de vrouw.

 

Geurt wilde echt wanhopig dat dit huwelijk zou slagen maar niks bleek moeilijker.

Ze weigerde om ook maar even te denken dat het wel eens aan haar kon liggen dat ook dit derde huwelijk spaak leek te lopen. Nee alleen hij moest veranderen.

Zo moest hij gewoon het hele huishouden doen, voor de kinderen zorgen, haar nukken verdragen, braaf gaan werken, zich laten opereren, medicamenten slikken om elke emotie te voorkomen en als bonus zich nog eens op laten nemen.

 

De huisarts had inmiddels de blauwe plekken van haar gegooi met bierflessen en dergelijke ook al opgemerkt en waarschuwde hem er dan ook voor dat deze vrouw wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn maar Geurt wilde het niet echt horen.

Hij was inmiddels lichamelijk maar vooral geestelijk zo murw geslagen dat hij bijna aan zichzelf ging twijfelen en liet zich dan ook opnemen.

 

Tijdens deze opname liet de dame in kwestie zich dan ook weer inschrijven bij het relatie bemiddelingsbureau om een geschikte nieuw slachtoffer te vinden.

Die vond ze dan ook al heel snel. Een leuke Fransman met wie ze regelmatig contact onderhield zelfs later nog tijdens haar vakantie met Geurt.

Geurt had dit maar goed te vinden want zij vond dit heel normaal.

Ze ging ook in de horeca werken om daar de aandacht van mannen te krijgen die ze naar eigen zeggen thuis niet voldoende had.

 

Hoe kon ze zo koud zijn na nog geen twee jaar huwelijk? Hij wist het ook niet meer.

Toch ging hij weer terug hij hield van haar en de kinderen hadden hem nodig.

Misschien zou het allemaal veranderen als ze dat kindje kreeg waar ze het altijd over had dus liet Geurt zich tot twee keer toe opereren maar dat mocht niet baten.

Hetgeen haar woede tegenover hem alleen deed toenemen

Maar telkens als Geurt het waagde bij haar weg te gaan dan stelde ze alles in het werk om het terug te krijgen.

Eenmaal terug moest hij zich dan zoals door haar voorgeschreven gedragen.

Als de ruzies dan oplaaiden sloeg ze hem ook rustig of gooide van alles naar zijn hoofd schreeuwend “sla me dan, sla me dan, dan kan ik je aangeven voor mishandeling” maar Geurt hield zich in.

Hij was van geen gewelddadig man in tegendeel hij was zelfs te afhankelijk van de vrouwen in zijn leven al was dit moeilijk voor hem om dat in te zien.

Maar zij had dit door en gebruikte dat tegen hem om haar zin te krijgen.

 

Er werden een hoop schulden gemaakt zodat ze dan toch een kindje zou krijgen als het zo niet gaat dan maar via een andere methode.

Maar zou ze hierdoor dan echt veranderen? Geurt merkte al gauw dat het daardoor alleen nog maar erger werd.

Na drie keer een zelfmoordpoging gedaan te hebben en acht keer weg te zijn gevlucht voor haar gedrag was er voor Geurt geen weg meer terug.

 

Hij vroeg ditmaal de scheiding aan en was vastbesloten dit ook door te zetten.

Hij liet zijn huis en alle spullen achter en vluchtte weg van de dreiging die zijn leven ondragelijk maakte.

Nu had hij echt niks meer, geen huis, geen spullen, geen familie, niks. Behalve één vriend, die na alles nog was overgebleven, maar liever niet meer langs kwam vanwege haar. Hij stond klaar voor hem en bood hem een kleine caravan in bruikleen wat op dat moment voor Geurt de hemel op aarde leek.

Eindelijk verlost van haar en van iedereen die het beter wilde weten was het nu zijn beslissing om te vechten voor zijn leven.

 

Maar wat kon hij doen ze had al eerder gedreigd valse aangifte te willen doen van incest als hij niet zou luisteren en dan al die post variërend van smeekbrief tot bedreigingen en als dat niet hielp bleef ze ook nog eens bellen op zijn eigen mobile telefoon en die van zijn werk of stuurde de kinderen naar hem toe met de boodschap ”papa kom terug”.

Hij heeft nog geprobeerd haar te helpen op elke mogelijke manier en stond haar ook bij tijdens de geboorte van hun zoon. Ze zijn zelfs nog samen op vakantie geweest

 

Maar voor Geurt was dit een gebed zonder end dit had al bijna vijf jaar geduurd dat kon hij niet meer aan. De enige manier waarop dit zou stoppen was als hij dood zou zijn dacht hij en schreef toen ook een laatste keer afscheidsbrieven naar zijn eigen kinderen en familie denkend dat dit het beste zou zijn voor iedereen.

 

Dit alles lag al klaar toen hij via internet probeerde zijn zoon te bereiken maar per ongeluk een verkeerd adres had geschreven niet wetend dat dit zijn leven voorgoed zou veranderen.

De ontvanger van de brief bleek iemand te zijn die zelf vier kinderen heeft en de gesprekken gingen dan ook over het algemeen over kinderen hetgeen hij heel erg miste en de ontvanger van zijn bericht had zelf al genoeg meegemaakt om te weten wat het is om zo te zitten.

 

Omdat internet voor hem niet zo toegankelijk was als voor anderen vroeg hij of hij eens mocht bellen en dat was goed.

Uit een stuk medemenselijkheid werd hij uitgenodigd voor een bakkie koffie en dat deed Geurt wel goed. Even weg van alle ellende en een flink eind uit de buurt.

Tijdens dat bezoek kreeg hij door dat hij niet de enige was die er zo voor zat en had heel veel steun van deze penvriend die hem de moed gaf om door te gaan.

 

Alleen ontstond er voor zijn ex vrouw een probleem toen bleek dat deze penvriend een vrouw was waarop deze probeerde de vrouw te bereiken denkend dat er iets tussen haar en Geurt zou zijn. Maar al haar pogingen de vrouw jaloers te maken liepen op niks uit want de vrouw had geen relatie met wie dan ook.

 

Wel had de vrouw die al eerder mensen had opgevangen had nu zelf hulp nodig door een handicap en Geurt had een veilig onderdak nodig.

Na langdurige gesprekken kreeg Geurt weer de moed om toch door te leven. Sterker nog hij begon de hele periode te zien als lesgeld voor hetgeen hij nu doet.

 

De ex vrouw heeft inmiddels toch maar een valse aangifte gedaan van incest waardoor Geurt dus niet aangenomen werd bij een werkgever.

Maar dat heeft dit keer niet het beoogde uitwerking gehad.

 

Degene die Geurt namelijk opgevangen had bleek later de oprichter te zijn van de stichting Humanity.nl, waarvan Geurt nu mede bestuurslid van is om andere mannen te besparen wat hem overkomen is.

Nu zetten ze zich met meerdere personen in om opvang en/of begeleiding voor geestelijk en/of lichamelijk mishandelde mannen mogelijk te maken.

 

Inmiddels is Geurt vrijgesproken van het hem ten laste gelegde. Men is van mening dat het kind inderdaad iets is aangedaan maar niet door geurt.

Hij hoopt dan ook dat deze vrijspraak andere mannen de moed en het vertrouwen geeft om te blijven geloven in een betere toekomst.

 

 

 

Top